Design a site like this with WordPress.com
Tham gia

Vợ Đông chồng Tây

Tựa sách đập vào mắt mình trên một app sách nói, không ngần ngại, mình bỏ dở luôn cuốn sách đang đọc trước đó, chuyển qua nghe cuốn này trước. Mình cũng không rõ mình đã expect bức tranh như thế nào trước khi vô chương đầu tiên, nhưng tác giả làm mình khá ngạcĐọc tiếp “Vợ Đông chồng Tây”