Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia

My recent most favorite meals (eatclean + vegan)

Khoảng 2-3 tháng gần đây, mình chịu khó “đọc” nhiều recipe hơn. Trước đây mình khá lười đọc công thức, mà thường chỉ nhìn hình ảnh rồi tự tưởng tượng ra cách nấu. Một số món tự chế ra khá ngon được mọi người khen làm cho cấp độ tự tin của mình tăng lên.Đọc tiếp “My recent most favorite meals (eatclean + vegan)”