Minimalsim – Sống tối giản

Chào các bạn, Dạo vòng quanh một số blogger trong nước mình thấy nhiều bạn quan tâm đến lối sống tối giản lắm. Như bạn này, bạn này, bạn này. 😊 Mình mơ hồ về thời điểm bén duyên chính thức với minimalism, nhưng tính đến nay chắc cũng khoảng 2 năm rồi. Lần đầuĐọc tiếp “Minimalsim – Sống tối giản”

Tạo trang web với WordPress
Tham gia